Search
Close this search box.

יחסי אחים

פינת השלום

כלי בהשראת העולם המונטסורי. העיקרון הכי בסיסי בתוך סיטואציה של קונפליקט הוא: אמפתיה לכולם. מקום ולגיטימציה לרגשות שלהם. כרגע אין מקום למסרים חינוכיים כי המוח

קראו עוד 🠄