יחסי אחים

פינת השלום

כלי בהשראת העולם המונטסורי.העיקרון הכי בסיסי בתוך סיטואציה של קונפליקט הוא: אמפתיה לכולם. מקום ולגיטימציה לרגשות שלהם. כרגע אין מקום למסרים חינוכיים כי המוח פשוט

קראו עוד 🠄